Droga do powołania Akademii Gorzowskiej

Ciężka droga do sukcesu

Jeszcze w tej kadencji, do 2015 r. złożę wniosek o powołanie Akademii Gorzowskiej — stwierdziła niedawno rektor PWSZ, prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Największa gorzowska uczelnia w drodze do zmiany na Akademię, musi mieć autoryzację w celu możliwości doktoryzowania minimalnie dwóch kierunków, czego obecnie nie posiada w swoich uprawnieniach.

Sprawa Akademii Gorzowskiej znowu ma swoje znaczenie — placówka ma możliwość zmiany z istniejącej już Wyższej Szkoły Zawodowej. Już kiedyś istniała propozycja utworzenia AG po złączeniu się z PWSZ z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie, chodzi o filię poznańską AWF. Koncepcja niestety przepadła, gdyż ze strony miasta Poznania nie było zainteresowania.

Nowy pomysł władz uczelni

Został przedstawiony nowy plan przez Rektora gorzowskiej szkoły wyższej  prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska — mający na celu stworzenia nowej placówki. Usłyszeliśmy także o konkretnej dacie — Moja kadencja trwa do 2015 r. i w tym czasie złożę wniosek o powołanie Akademii Gorzowskiej. Ta uczelnia jest nam potrzebna — oznajmia prof. Raczyńska. Niestety z dostępnych informacji wynika, że PWSZ czeka ciężka droga do spełnienia zamiarów. Uczelnia nie zdołała spełnić podstawowych wymogów dotyczących zarządzania uczelnią, chodzi o przynajmniej dwa wydziały, które mogłyby mieć prawo do doktoryzowania. Jest to najważniejszy warunek do spełnienia warunków odnośnie przekształcenia uczelni.

Przed PWSZ stoi kolejny problem w zmianie na lepsze — brak laboratorium środowiskowego — To jest dla nas duży problem. Musimy mieć bazę dla studentów — mówi rektor.

Wniosek do sejmu po spełnieniu warunków

Uczelnia po spełnieniu warunków będzie mieć możliwość wysłania wniosku o powołaniu akademii. Procedura wygląda w tym przypadku następująco — Składamy wniosek, który trafia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort opiniuje wniosek i kieruje go do Sejmu. Decydują posłowie. Jeśli są „za”, gotowa ustawa trafia do podpisu na biurko prezydenta RP. To trwa krócej niż rok — mówi jasno rektor uczelni.

Jasne jest, że uczelnia rozwija się w należyty, dynamiczny sposób, żeby w niedalekiej przyszłości osiągnąć w końcu status Akademii. Studenci uczelni już od przyszłego nowego roku akademickiego, będą mieli możliwość nauki na dwóch nowych kierunkach — ekonomia, oraz edukacja artystyczna. W przypadku pierwszego kierunku zgoda została wydana już w poprzednim roku. Drugi kierunek jest znaczący, z tego powodu, iż jest liczony jako możliwe uprawnienie do doktoryzowania. Placówka planuje także wprowadzenie inżynierii bezpieczeństwa do swojej oferty.

Problem z kadrą wykładowców

Rektor uczelni Prof. Raczyńska ma wątpliwości co do kadry wykładowczej — Jeśli nie skusimy wykładowców atrakcyjnością pracy w Gorzowie uciekną tam, gdzie dostaną lepsze warunki do pracy naukowej. Musimy jakoś ich zatrzymać w naszym mieście.

Rektor PWSZ planuje także chęć do pomocy dla kadry wykładowczej, chodzi o możliwość pozyskania stypendiów oraz możliwości znalezienie mieszkań dla nich. Pomoc w tym przedsięwzięciu zapowiedział także między innymi prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak